همه دسته بندی ها

آموزش پرواز با هلیکوپتر رادیوکنترل

آموزش پرواز با هلیکوپتر رادیو کنترل ( به اصطلاح عام هلیکوپتر کنترلی )
از مقدماتی تا حرفه ای

اين جلسه آموزش پرواز از درس 1 تا 6 پرواز با هليكوپتر راديو كنترل میباشد.


اولین درس: چگونه با هلیکوپتر پرواز کنم ( هاور )
دومین درس: هاور مقدماتی
سومین درس: پرواز با هلیکوپتر در ارتفاع نسبتاٌ بالاتر از قبل که در این قسمت خلبان یا پایلوت موقعیت خودش رو نسبت به هلیکوپتر تغییر میدهد و دوباره پرواز انجام میدهد.
چهارمین درس: تغییر بیشتر موقعیت پایلوت نسبت به هلیکوپتر و حرکت به دور هلیکوپتر …
پنجمین درس: تغییر محل پرواز هلیکوپتر در جلوی پایلوت از محلی به محلی دیگر … این فاصله را میتوانید چندین متر هم در نظر بگیرید . هلیکوپتر باید در حالتی که دم (عقب هلیکوپتر) به سمت پایلوت یا خلبان باشد، قرار گیرد و این موقعیت حفظ شود و از محل خود به سمت راست به صورت هاور در جایگاه بعدی قرار گیرد و دوباره به سمت چپ به جایگاه اول به صورت هاور باز گردید. در این تمرین سعی کنید حرکات را تکرار کنید تا مهارت پیدا کنید .
ششمین درس: حرکت بالا دقیقا انجام میشود با این تفاوت که از جهت دماغهی هلیکوپتر به سمت دو جایگاه در حالت هاور حرکت میکند و دوباره به جایگاه اول بر میگردد .این حرکت نیز باید چندین بار تکرار شود تا بتوانید در این موقعیت به راحتی پرواز داشته باشید .

آرسی ایران

درباره نویسنده

info@rciran.com

نوشته های مرتبط

ارسال نقد و بررسی

نام ارسال کننده

ایمیل

عنوان

پیغام