اسپری رنگ بادی ماشین کنترلی نارنجی

اسپری رنگ بادی ماشین کنترلی نارنجی RCC 1011

وضعیت : : قابل فروش:

توضیحات کوتاه:

اسپری رنگ بادی ماشین های رادیو کنترل

اسپری رنگ بادی ماشین رادیو کنترل در سایز 150 میلی لیتر و رنگ نارنجی ارائه شده است.

رنگ نارنجی این محصول دقیقا با رنگ ارائه شده در عکس مطابقت دارد.

شناسه ی این محصول : RCC 1011 میباشد.

۱۳۰,۰۰۰ تومان