اسکید لندینگ هلیکوپترکنترلی SoloPro 126 NE400423 Landling-skid

اسکید لندینگ هلیکوپترکنترلی SoloPro 126 NE400423 Landling-skid

دسترسی: موجود در انبار

مشاهده سریع محصول

اسکید لندینگ هلیکوپتر کنترلی

شماره قطعه: ne400423

شرکت سازنده: Nine Eagles

رنگ موجود: سفید

بدون سوکت می باشد.

104,000 تومان