هلیکوپتر کنترلی 4 کانال rciran.com F45
هلیکوپتر کنترلی 4 کانال rciran.com F45
هلیکوپتر کنترلی 4 کانال rciran.com F45
هلیکوپتر کنترلی 4 کانال rciran.com F45
هلیکوپتر کنترلی 4 کانال rciran.com F45
هلیکوپتر کنترلی 4 کانال rciran.com F45
هلیکوپتر کنترلی 4 کانال rciran.com F45
هلیکوپتر کنترلی 4 کانال rciran.com F45
هلیکوپتر کنترلی 4 کانال rciran.com F45
هلیکوپتر کنترلی 4 کانال rciran.com F45

هلیکوپتر کنترلی 4 کانال F45 (مناسب افراد بزرگسال)

وضعیت : : خارج از موجودی

توضیحات کوتاه:

هلیکوپتر کنترلی 4 کانال F45

این محصول 4 کانال میباشد و پروازی همانند یک هلیکوپتر واقعی را برای شما شبیه سازی میکند.