هلیکوپتر کنترلی 3 کانال HELIWAY V305 (مناسب آماتورها )
هلیکوپتر کنترلی 3 کانال HELIWAY V305 (مناسب آماتورها )
هلیکوپتر کنترلی 3 کانال HELIWAY V305 (مناسب آماتورها )
هلیکوپتر کنترلی 3 کانال HELIWAY V305 (مناسب آماتورها )
هلیکوپتر کنترلی 3 کانال HELIWAY V305 (مناسب آماتورها )
هلیکوپتر کنترلی 3 کانال HELIWAY V305 (مناسب آماتورها )
هلیکوپتر کنترلی 3 کانال HELIWAY V305 (مناسب آماتورها )
هلیکوپتر کنترلی 3 کانال HELIWAY V305 (مناسب آماتورها )
هلیکوپتر کنترلی 3 کانال HELIWAY V305 (مناسب آماتورها )
هلیکوپتر کنترلی 3 کانال HELIWAY V305 (مناسب آماتورها )
هلیکوپتر کنترلی 3 کانال HELIWAY V305 (مناسب آماتورها )
هلیکوپتر کنترلی 3 کانال HELIWAY V305 (مناسب آماتورها )
هلیکوپتر کنترلی 3 کانال HELIWAY V305 (مناسب آماتورها )
هلیکوپتر کنترلی 3 کانال HELIWAY V305 (مناسب آماتورها )

هلیکوپتر کنترلی 3 کانال HELIWAY V305 (مناسب آماتورها )

دسترسی: موجود در انبار

مشاهده سریع محصول

هلیکوپتر کنترلی 3 کانال HELIWAY V305

این هلیکوپتر 3 کانال برای افراد مبتدی بسیار مناسب میباشد.

منظور از اصطلاح سه کانال ، نحوه ی حرکت میباشد.

که به صورت کلی ( بالا و پایین ، چپ و راست ،جلو و عقب ، همراه با ژایرو ) را شامل میشود.

253,000 تومان