هلیکوپتر کنترلی 6کانال V977 (مناسب حرفه ای ها )
هلیکوپتر کنترلی 6کانال V977 (مناسب حرفه ای ها )
هلیکوپتر کنترلی 6کانال V977 (مناسب حرفه ای ها )
هلیکوپتر کنترلی 6کانال V977 (مناسب حرفه ای ها )
هلیکوپتر کنترلی 6کانال V977 (مناسب حرفه ای ها )
هلیکوپتر کنترلی 6کانال V977 (مناسب حرفه ای ها )
هلیکوپتر کنترلی 6کانال V977 (مناسب حرفه ای ها )
هلیکوپتر کنترلی 6کانال V977 (مناسب حرفه ای ها )

هلیکوپتر کنترلی 6کانال V977 (مناسب حرفه ای ها )

دسترسی: عدم موجود در انبار

مشاهده سریع محصول

هلیکوپتر کنترلی 6کانال V977 (Power Star X1)

این محصول 6 کانال و دارای 4 محور میباشد که حالتی فراتر از یک هلیکوپتر واقعی را برای شخص ایجاد میکند.
این محصول اولین هلیکوپتر 6 کانال این کمپانی میباشد.