هلیکوپتر کنترلی 6کانالciran.com V977
هلیکوپتر کنترلی 6کانالciran.com V977
هلیکوپتر کنترلی 6کانالciran.com V977
هلیکوپتر کنترلی 6کانالciran.com V977
هلیکوپتر کنترلی 6کانالciran.com V977
هلیکوپتر کنترلی 6کانالciran.com V977
هلیکوپتر کنترلی 6کانالciran.com V977
هلیکوپتر کنترلی 6کانالciran.com V977

هلیکوپتر کنترلی 6کانال V977 (مناسب حرفه ای ها )

وضعیت : : خارج از موجودی

توضیحات کوتاه:

هلیکوپتر کنترلی 6کانال V977 (Power Star X1)

این محصول 6 کانال و دارای 4 محور میباشد که حالتی فراتر از یک هلیکوپتر واقعی را برای شخص ایجاد میکند.
این محصول اولین هلیکوپتر 6 کانال این کمپانی میباشد.