V922-2
V922-1
هلیکوپتر کنترلی 6کانال v922 (مناسب حرفه ای ها )
Wltoys v922-6
هلیکوپتر کنترلی 6کانال v922 (مناسب حرفه ای ها )
Wltoys v922-3
هلیکوپتر کنترلی 6کانال v922 (مناسب حرفه ای ها )
هلیکوپتر کنترلی 6کانال v922 (مناسب حرفه ای ها )
V922-2
V922-1
هلیکوپتر کنترلی 6کانال v922 (مناسب حرفه ای ها )
Wltoys v922-6
هلیکوپتر کنترلی 6کانال v922 (مناسب حرفه ای ها )
Wltoys v922-3
هلیکوپتر کنترلی 6کانال v922 (مناسب حرفه ای ها )
هلیکوپتر کنترلی 6کانال v922 (مناسب حرفه ای ها )

هلیکوپتر کنترلی 6کانال v922 (مناسب حرفه ای ها )

وضعیت : : خارج از موجودی

توضیحات کوتاه:

هلیکوپتر کنترلی 6کانال v922

این محصول 6 کانال میباشد و پروازی فراتر از پرواز هلیکوپتر واقعی را برای شما شبیه سازی میکند.

فراموش نکنید که این هلیکوپتر رادیو کنترل برای حرفه ای ها مناسب میباشد.