سروو آنالوگ استاندارد / SpringRC SM-S4303B – Standard Analog Servo

وضعیت : : خارج از موجودی

توضیحات کوتاه:

سروو آنالوگ استاندارد

طول: 42.0 میلی متر

عرض: 20.5 میلی متر

ارتفاع: 39.5 میلی متر