اسپری رنگ بادی ماشین سبز رنگ

اسپری رنگ بادی ماشین کنترلی سبز RCC FLUO GREEN 1008

وضعیت : : قابل فروش:

توضیحات کوتاه:

اسپری رنگ بادی ماشین های رادیو کنترل

اسپری رنگ بادی ماشین رادیو کنترل در سایز 150 میلی لیتر و رنگ سبز ارائه شده است.

رنگ سبز این محصول دقیقا با رنگ ارائه شده در عکس مطابقت دارد.

شناسه ی این محصول : RCC 1008 میباشد.

 

۱۳۰,۰۰۰ تومان